H-00081

ไฟฉายเลนส์ซูมพร้อมถ่านชาร์จ
รหัส:  L-00081
รายละเอียด: 
ไฟฉายพกพาขนาดเล็กแต่ให้แสงสว่างสูง มีถ่านชาร์จพร้อมแท่นชาร์จ
ขนาดโดยประมาณของไฟฉาย 2.5 x 9 cm.
คำเตือน : ถ่านชาร์จนี้สามารถใช้ได้กับไฟฉายนี้เท่านั้น
ราคาโดยประมาณ: 150-300 บาท
สอบถามราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเช็คสินค้าโปรดระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มติดต่อกลับ ดังนี้
1.จำนวน     2.โลโก้      3.วันที่ต้องการใช้สินค้า     4.รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 42,305