J-00196

ถุงมือกันความร้อน
รหัส:  J-00196
รายละเอียด: 
ถุงมือกันความร้อนใช้สำหรับจับของร้อนต่างๆ
ขนาดของถุงมือโดยประมาณ 15 x 27 ซม
ราคาโดยประมาณ: 50-80 บาท
สอบถามราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเช็คสินค้าโปรดระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มติดต่อกลับ ดังนี้
1.จำนวน     2.โลโก้      3.วันที่ต้องการใช้สินค้า     4.รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 48,594